Podrška nedojiljama

Razvoj govora i (ne)dojenje

— Autor nedojilja @ 09:04

Kada sam počela da pišem blog, pre nekoliko dana, nisam  ni pomišljala da ću biti mnogo inspirisana da svakodnevno pišem, ali JESAM Smile

Sad sam pročitala tekst pod nazivom KAKO DOJENJE UTIČE NA RAZVOJ GOVORA KOD DECE. Nisam ni morala da pročitam, već unapred sam znala: POZITIVNO. Čitam članak, koji je lepo napisan, u sve mogu da poverujem. Piše u tekstu da je sprovedeno istraživanje i da dojena deca pravilnije pričaju i ranije progovore zbog oblika nepca (U oblik, a nedojena imaju V oblik), zbog ritma hranjenja, više i jače vuku itd.  I poverujem u to. Od reči do reči u sve poverujem! ALI pošto sam navikla na kritičko mišljenje- UPALI MI SE LAMPICA!

Dojenje je jedan od faktora koji utiče na razvoj govora. Ali to ne piše u tekstu. I vrapci s grana su naučili da vreme provedeno ispred ekrana negativno utiče  na razvoj govora. Neki od ostalih faktora su: žvakanje čvrste hrane (jer na taj način se razvija vilica), razgovor (opšte je poznato da ne treba tepati i unjkati u razgovoru sa detetom), čitanje (veoma važan faktor kod podsticanja govora), pevušenje (pevanjem se takodje podstiče govor), nasledni faktor (postoje govorne mane koje se nasledjuju), pol deteta i redosled radjanja dece u porodici.... Na govor deteta utiču njegov karakter, njegova želja i potreba. Ali toga nema u tekstu!

U tekstu ne piše da je dojenje u porastu i ne piše da sve više dece predškolskog uzrasta ne izgovara pravilno sve glasove. To nije tema istraživanja. Cilj je promovisanje dojenja, po svaku cenu, pa čak napisati u tekstu da se DOJENA DECA SIMETRIČNIJE RAZVIJAJU OD DECE HRANJENE NA FLAŠICU?!

Da li se samo meni čini da je priča o dojenju otišla predaleko?! 


Powered by blog.rs